Att flytta eller att inte flytta, det är DEN STORA FRÅGAn